دستورالعمل تبلیغات انتخابات

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی وزارت کشور منتشر شد

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

ردیف مصادیق مجاز در تبلیغات مستند قانونی

1 استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محل های مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزد ها توسط شهرداری ها تبصره 2 ماده 62 ا .ش

2 استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند. با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی وحقوقی مثل نشریات وابسته به دولت، در تبلیغات انتخاباتی تبصره 3 ماده 62 ا .ش
تبصه 2 ماده 63 ا .ر

3 استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزد ها و طرفداران آنان تبصره 4 ماده 62 ا.ش
تبصره 3 ماده 63 ا.ر

4 توضیح آثار تبلیغاتی نامزد ها از طریق شرکت پست به رعایت چار چوب اساسنامه آن تبصره 6 ماده 62 ا.ش
تبصره 6 ماده 63 ا.ر

5 انتشار اعلام نظر شخصیت ها (بدون ذکر عنوان به مسئولت آنان)، مجامع، احزاب و گروه های مجاز، در تایید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضاء شده مربوط به تایید و حمایت از ایشان ماده 64 ا.ش
ماده 65 ا.ر

6 نامزد ها می توانند در هر منطقه از شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند تبصره زیر ماده 65 ا.ش

7 امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رای قبلاز اخذ رای ماده 66 ا.ش
ماده 67 ا.ر

8 امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های نامزد در آثار تبلیغاتی ، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیات اجرایی عندالزوم تبصره 1 ماده 62 ا.ش
تبصره 1 ماده 63 ا.ر

9 استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزد ها و طرفداران آنان اعم از کاغذی پارچه ای مقوایی فلزی و یا جنس دیگر به ابعاد حداکثر 100*70 سانتی متر تبصره 5 ماده 62 ا.ش
تبصره 5 ماده 63 ا.ر

10 انجام فعالیت های تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزد های انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی به مسئولیت خود . بند 7 ماده 62 ا.ش
بند 7 ماده 63 ا.ر

11 چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم ( دو نوع پوستر کاغذی) و جزوات و تراکت و زندگی نامه – نوشتن مطالب تبلیغاتی در سطح و یا زیر پوستر ها بلا اشکال است . ماده واحد

12 برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان ماده واحد

13 استفاده از امکانات محل که بخش داری ها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار بر اساس الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزد ها معین نموده اند تبصره 4 ماده 63 ا.ر

ردیف مصادیق غیر مجاز در تبلیغات مستند قانونی
1 نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع بند 1 ماده 62 ا.ش
بند 1 ماده 63 ا.ر
2 هر گونه پلاکارد با ابعاد بیشتر 100*70 سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی ) و همچنین دیوار نویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلند گو خارج از محل سخنرانی یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی بند 2 ماده 62 ا.ش
بند 2 ماده 63 ا.ر
3 اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزد ها با ذکر عنوان با مسئولیت آنان بند 3 ماده 62 ا.ش
بند 3 ماده 63 ا.ر
4 فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد ها از طریق صدا و سیما و میز خطاب نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارند بند 4ماده 62 ا.ش
بند 4 ماده 63 ا.ر
5 فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری بند 5 ماده 62 ا.ش
بند 5 ماده 63 ا.ر
6 استفاده از وسایل و امکانات وزارت خانه ها ، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می کنند و همچینن در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذبول بند 6 ماده 62 ا.ش
بند 6 ماده 63 ا.ر
7 انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزد های انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت های خود بند 7 ماده 62 ا.ش
بند 7 ماده 63 ا.ر
8 الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزد ها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلو بیمارستان ، تابلو مدارس، و سایر موسسات آموزشی و تابلو های منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت صدر بند 8 ماده 62 ا.ش
صدر بند 8 ماده 63 ا.ر
9 انجام تبلیغات بر روی تاسیسات دولتی و صندوق های پست ، باجه های تلفن ، پست های برق و تلفن، تابلو ها و املاک بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالکان یا متصرفان ) و هر گونه تابلو راهنما ذیل بند 8 ماده 62 ا.ش
ذیل بند 8 ماده 63 ا.ر
10 تبلیغ علیه نامزد ها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان بند 9 ماده 62 ا.ش
بند 9 ماده 63 ا.ر
11 پاره یا معدوم نمودن عکس که آثار تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی در مدت و زمان و قانونی تبلیغات و در محل های مجاز الصاق یا نصب شده باشد بند 10 ماده 62 ا.ش
بند 10 ماده 63 ا.ر
12 انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات بند 11 ماده 62 ا.ش
بند 11 ماده 63 ا.ر
13 درج هرگونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارکت نبوده و در صورت نیاز هیات اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر نباشد . تبصره 1 ماده 62 ا.ش
تبصره 1 ماده 63 ا.ر
14 استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزد ها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای ، مقوایی، فلز و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 100*70 سانتی متر . تبصره 5 ماده 62 ا.ش
تبصره 5 ماده 63 ا.ر
15 چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزد های انتخاباتی در مطبوعات و نشریات ماده 63 ا.ش
ماده 64 ا.ر
16 درج مطلبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد های معین می باشد ماده 63 ا.ش
ماده 64 ا.ر
17 تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیات اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی ماده 65 ا.ش
ماده 66 ا.ر
18 عدم امحای هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای قبل از اخذ رای ماده 66 ا.ش
ماده 67 ا.ر
19 انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزد ها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزد ها فراهم نشود . تبصره 5 ماده 62 ا.ش
تبصره 5 ماده 63 ا.ر
20 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان تبصره ماده 66 ا.ر
21 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی ، جوانان و . . . در هر منطقه شهرداری توسط نامزد ها و طرفداران ایشان تبصره ماده 65 ا.ش

دستورالعمل تبلیغات انتخابات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.