رنگ خاکی

رنگ خاکی Khaki color
رنگ-خاکی

رنگ خاکی با کد رنگ #C3B091 شناخته میشود. رنگی بین خاکستری و کرم روشن، این رنگ در هر دو گستره ی RGB و CMYK وجود دارد.
درصد رنگ RGB    R:195 G:176 B:145    , CMYK    C:25 M:28 Y:45 K:0
نام این رنگ برگرفته شده از نام خاک است و  با توجه به گستره ی جغرافیایی زبان پارسی در سالیان قبل از هند به انگلیس راه یافته است.
Khaki color در سال 1848 رسما معرفی شد.

امروزه رنگ رسمی بسیاری از ارتش های دنیا رنگ خاکی است و در صنعت مد نیز کاربرد فراوان دارد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد رنگها به سایت http://www.color-hex.com مراجعه کنید.

RGB 195 176 145
HSL 0.10 0.29 0.67
HSV 37° 26° 76°
CMYK 0.00 0.10 0.26   0.24
XYZ 43.1418 44.6971 33.1416
Yxy 44.6971 0.3566 0.3695
Hunter Lab 66.8559 -1.8126 17.4081
CIE-Lab 72.6920 1.9652 18.3825

Share this post