رنگ سال 2017

 

 بنفش خاکستری

خاکستری بنفش: شوخ، زیبا و آرام بخش
PPG 1169-5
این رنگ توسط  PPG PAINTS™  معرفی شد.
رنگ تشکیل دهنده سنگ الماس
ترکیبی از بنفش و خاکستری
رنگی دلتنگی و در عین حال مدرن برای همه سنین
رنگی که طراحان میتوانند از آن برای انطباق با محیط اطراف و تکمیل انواع زیبایی طراحی و بکار گیرند.
این در حالی است که موسسه پنتون رنگی رو به عنوان رنگ سال 2017 معرفی نکرده و به معرفی رنگ برای بهار و تابستان 2017 اکتفا کرده است.

 

Share this post