1
1

محل درج پلاک

قطع سررسیدمشخصات جلدمشخصات صفحات داخلیتیراژقیمت هر جلد
اروپاییچرم مصنوعی + پلاک آبکاری درجه یککرم 70 گرم با چاپ دو رنگ افست با طراحی اختصاصی10000 جلد80000 ریال
8 صفحه لت گلاسه 135 گرمپلاک برنجیپلاک استیل پلاک مولتی استایل چاپ ترمو
1800 ریال25000 ریال1200010000 ریال800 ریال
قطع سررسیدمشخصات جلدمشخصات صفحات داخلیتیراژقیمت هر جلد
اروپاییچرم مصنوعی + پلاک آبکاری درجه یککرم 70 گرم با چاپ دو رنگ افست با طراحی اختصاصی10000 جلد80000 ریال

قطع سررسیدمشخصات جلدمشخصات صفحات داخلیتیراژقیمت هر جلد
اروپاییچرم مصنوعی + پلاک آبکاری درجه یککرم 70 گرم با چاپ دو رنگ افست با طراحی اختصاصی10000 جلد80000 ریال

برای مشاوره رایگان با همکاران ما تماس بگیرید