چاپ و تبلیغات انتخابات

در دنیای رقابتی امروزی ، بحث بهتر دیده شدن در مقابل مردم و جامعه ، همیشه یکی از اهداف و دغدغه های اصلی افراد بوده است .

که یکی از مهره های مهم و ارزشمند برای رسیدن به این هدف ، تبلیغات است ، که دست شما را گرفته و به کمک شما می آید .

تبلیغات تنها برای محصولات و کالاها ، خدمات ، شرکت ها و برندها نیست ! افراد و فعالان سیاسی و اجتماعی برای بهتر دیده شدن و شناخته شدن از دید مردم نیازمند تبلیغات هدفمند و یکپارچه هستند  ( مانند تبلیغات انتخابات ) .

دفتر چاپ زرد مفتخر است که سالیان متوالی در خدمت فعالان سیاسی و کاندیدهای محترم بوده است تا تبلیغات انتخابات پیش رو را هدفمند ، برنامه ریزی شده و یکپارچه رو به جلو برده تا به هدف نهایی که پیروزی در انتخابات است ، برسند.

با هر بودجه ای که برای تبلیغات انتخابات پیش رو برنامه ریزی کرده اید ، در کنار شما هستیم

کارت ویزیت – تحویل فوری

 • کارت ویزیت گلاسه 250 گرم دو رو
 • تیراژ : 100/000
 • قیمت فی : 8.9 تومان
 • قیمت : 890/000 تومان
 • کارت ویزیت گلاسه 300 گرم دو رو
 • تیراژ : 100/000
 • قیمت فی : 9.8 تومان
 • قیمت : 980/000 تومان
 • کارت ویزیت گلاسه 300 گرم دو رو با یو وی
 • تیراژ : 100/000
 • قیمت فی : 10.2 تومان
 • قیمت : 1/020/000 تومان

تراکت – تحویل فوری

 • تراکت تحریر 70 گرم دورو 4 رنگ – 17*24
 • تیراژ : 50/000 برگ
 • قیمت فی : 28.4 تومان
 • قیمت : 1/420/000 تومان
 • تراکت تحریر 100 گرم دورو 4 رنگ – 17*24
 • تیراژ : 50/000 برگ
 • قیمت فی : 38.9 تومان
 • قیمت : 1/945/000 تومان
 • تراکت تحریر 120 گرم دورو 4 رنگ – 17*24
 • تیراژ : 50/000 برگ
 • قیمت فی : 40.6 تومان
 • قیمت : 2/030/000 تومان

پوستر

 • پوستر تحریر 70 گرم 4 رنگ – 35*50
 • تیراژ : 10/000 برگ
 • قیمت فی : 96 تومان
 • قیمت : 960/000 تومان
 • پوستر تحریر 70 گرم 4 رنگ – 45*60
 • تیراژ : 10/000 برگ
 • قیمت فی : 178 تومان
 • قیمت : 1/780/000 تومان
 • پوستر تحریر 70 گرم 4 رنگ – 50*70
 • تیراژ : 10/000 برگ
 • قیمت فی : 186 تومان
 • قیمت : 1/860/000 تومان
 • پوستر 120 گرم گلاسه 4 رنگ – 35*50
 • تیراژ : 10/000 برگ
 • قیمت فی : 135.6 تومان
 • قیمت : 1/356/000 تومان
 • پوستر 120 گرم گلاسه 4 رنگ – 45*60
 • تیراژ : 10/000 برگ
 • قیمت فی : 207.6 تومان
 • قیمت : 2/076/000 تومان
 • پوستر 120 گرم گلاسه 4 رنگ – 50*70
 • تیراژ : 10/000 برگ
 • قیمت فی : 247 تومان
 • قیمت : 2/470/000 تومان

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ( ویژه )