دستورالعمل تبلیغات انتخابات

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی وزارت کشور منتشر شد

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

ردیف مصادیق مجاز در تبلیغات مستند قانونی

1 استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محل های مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزد ها توسط شهرداری ها تبصره 2 ماده 62 ا .ش

2 استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند. با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی وحقوقی مثل نشریات وابسته به دولت، در تبلیغات انتخاباتی تبصره 3 ماده 62 ا .ش
تبصه 2 ماده 63 ا .ر

3 استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزد ها و طرفداران آنان تبصره 4 ماده 62 ا.ش
تبصره 3 ماده 63 ا.ر

4 توضیح آثار تبلیغاتی نامزد ها از طریق شرکت پست به رعایت چار چوب اساسنامه آن تبصره 6 ماده 62 ا.ش
تبصره 6 ماده 63 ا.ر

5 انتشار اعلام نظر شخصیت ها (بدون ذکر عنوان به مسئولت آنان)، مجامع، احزاب و گروه های مجاز، در تایید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضاء شده مربوط به تایید و حمایت از ایشان ماده 64 ا.ش
ماده 65 ا.ر

6 نامزد ها می توانند در هر منطقه از شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند تبصره زیر ماده 65 ا.ش

7 امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رای قبلاز اخذ رای ماده 66 ا.ش
ماده 67 ا.ر

8 امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های نامزد در آثار تبلیغاتی ، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیات اجرایی عندالزوم تبصره 1 ماده 62 ا.ش
تبصره 1 ماده 63 ا.ر

9 استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزد ها و طرفداران آنان اعم از کاغذی پارچه ای مقوایی فلزی و یا جنس دیگر به ابعاد حداکثر 100*70 سانتی متر تبصره 5 ماده 62 ا.ش
تبصره 5 ماده 63 ا.ر

10 انجام فعالیت های تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزد های انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی به مسئولیت خود . بند 7 ماده 62 ا.ش
بند 7 ماده 63 ا.ر

11 چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم ( دو نوع پوستر کاغذی) و جزوات و تراکت و زندگی نامه – نوشتن مطالب تبلیغاتی در سطح و یا زیر پوستر ها بلا اشکال است . ماده واحد

12 برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان ماده واحد

13 استفاده از امکانات محل که بخش داری ها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار بر اساس الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزد ها معین نموده اند تبصره 4 ماده 63 ا.ر

ردیف مصادیق غیر مجاز در تبلیغات مستند قانونی
1 نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع بند 1 ماده 62 ا.ش
بند 1 ماده 63 ا.ر
2 هر گونه پلاکارد با ابعاد بیشتر 100*70 سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی ) و همچنین دیوار نویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلند گو خارج از محل سخنرانی یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی بند 2 ماده 62 ا.ش
بند 2 ماده 63 ا.ر
3 اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزد ها با ذکر عنوان با مسئولیت آنان بند 3 ماده 62 ا.ش
بند 3 ماده 63 ا.ر
4 فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد ها از طریق صدا و سیما و میز خطاب نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارند بند 4ماده 62 ا.ش
بند 4 ماده 63 ا.ر
5 فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری بند 5 ماده 62 ا.ش
بند 5 ماده 63 ا.ر
6 استفاده از وسایل و امکانات وزارت خانه ها ، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می کنند و همچینن در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذبول بند 6 ماده 62 ا.ش
بند 6 ماده 63 ا.ر
7 انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزد های انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت های خود بند 7 ماده 62 ا.ش
بند 7 ماده 63 ا.ر
8 الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزد ها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلو بیمارستان ، تابلو مدارس، و سایر موسسات آموزشی و تابلو های منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت صدر بند 8 ماده 62 ا.ش
صدر بند 8 ماده 63 ا.ر
9 انجام تبلیغات بر روی تاسیسات دولتی و صندوق های پست ، باجه های تلفن ، پست های برق و تلفن، تابلو ها و املاک بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالکان یا متصرفان ) و هر گونه تابلو راهنما ذیل بند 8 ماده 62 ا.ش
ذیل بند 8 ماده 63 ا.ر
10 تبلیغ علیه نامزد ها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان بند 9 ماده 62 ا.ش
بند 9 ماده 63 ا.ر
11 پاره یا معدوم نمودن عکس که آثار تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی در مدت و زمان و قانونی تبلیغات و در محل های مجاز الصاق یا نصب شده باشد بند 10 ماده 62 ا.ش
بند 10 ماده 63 ا.ر
12 انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات بند 11 ماده 62 ا.ش
بند 11 ماده 63 ا.ر
13 درج هرگونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارکت نبوده و در صورت نیاز هیات اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر نباشد . تبصره 1 ماده 62 ا.ش
تبصره 1 ماده 63 ا.ر
14 استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزد ها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای ، مقوایی، فلز و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 100*70 سانتی متر . تبصره 5 ماده 62 ا.ش
تبصره 5 ماده 63 ا.ر
15 چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزد های انتخاباتی در مطبوعات و نشریات ماده 63 ا.ش
ماده 64 ا.ر
16 درج مطلبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد های معین می باشد ماده 63 ا.ش
ماده 64 ا.ر
17 تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیات اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی ماده 65 ا.ش
ماده 66 ا.ر
18 عدم امحای هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای قبل از اخذ رای ماده 66 ا.ش
ماده 67 ا.ر
19 انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزد ها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزد ها فراهم نشود . تبصره 5 ماده 62 ا.ش
تبصره 5 ماده 63 ا.ر
20 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان تبصره ماده 66 ا.ر
21 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی ، جوانان و . . . در هر منطقه شهرداری توسط نامزد ها و طرفداران ایشان تبصره ماده 65 ا.ش

دستورالعمل تبلیغات انتخابات

رنگ سال 2017

Violet Verbena

 بنفش خاکستری

رنگ سال 2017

خاکستری بنفش: شوخ، زیبا و آرام بخش
PPG 1169-5
این رنگ توسط  PPG PAINTS™  معرفی شد.
رنگ تشکیل دهنده سنگ الماس
ترکیبی از بنفش و خاکستری
رنگی دلتنگی و در عین حال مدرن برای همه سنین
رنگی که طراحان میتوانند از آن برای انطباق با محیط اطراف و تکمیل انواع زیبایی طراحی و بکار گیرند.
این در حالی است که موسسه پنتون رنگی رو به عنوان رنگ سال 2017 معرفی نکرده و به معرفی رنگ برای بهار و تابستان 2017 اکتفا کرده است.

ppg_tvocprogram_coty2017_violetverbena_livingroomppg_tvocprogram_coty2017_violetverbena_bedroom

 

فایل تقویم 1396

دانلود رایگان فایل pdf تقویم 1396

دانلود رایگان فایل word تقویم  1396

سررسید 1396

تقويم رسمي سال 1396 هجري شمسي

مناسبت‌ها: مصوب شوراي فرهنگ عمومي

استخراج و تنظيم: شوراي مركز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
لحظه تحویل سال 1396 هجری شمسی به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ایران : 

ساعت 13 و 13 دقیقه و 13 ثانیه (ساعت سیزده و سیزده دقیقه و سیزده ثانیه ظهر)

روز سه شنبه 1 فروردین 1396 هجری شمسی

مطابق 22 جمادی‌ الثانیه 1438 هجری قمری

و 21 مارس 2017 میلادی
سررسید 1396

تعطیلات رسمی سال 1396
فروردین 96
 • ۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو
 • ۲ فروردین عیدنوروز
 • ۳ فروردین عیدنوروز
 • ۴ فروردین عیدنوروز
 • ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران
 • ۲۱ فروردین ولادت امام علی علیه السلام [ ١٣ رجب ]
 • اردیبهشت 96
 • ۴ اردیبهشت مبعث رسول اکرم [ ٢٧ رجب ]
 • ۲۱ اردیبهشت ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • خرداد 96
 • ۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد قیام 15 خرداد
 • ۲۶ خرداد شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]
 • تیر 96
 • ۴ تیر عید سعید فطر [ ١ شوال ]
 • ۵ تیر تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
 • ۲۸ تیر شهادت امام جعفر صادق علیه السلام [ ٢٥ شوال ]
 • مرداد 96
 • شهریور 96
 • ۱۰ شهریور عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۱۸ شهریور عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • مهر 96
 • ۷ مهر تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۸ مهر عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • آبان 96
 • ۱۸ آبان اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]
 • ۲۶ آبان رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ]
 • ۲۷ آبان شهادت امام رضا علیه السلام [ ٢٩ صفر ]
 • آذر 96
 • ۱۴ آذر میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام [ ١٧ ربيع الاول ]
 • دی 96
 • بهمن 96
 • ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی
 • ۳۰ بهمن شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها [ ٣ جمادي الثانيه ]
 • اسفند 96
 • ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران

جهت استعلام قیمت تقویم رومیزی، سررسید با واحد فروش تماس بگیرید.
سررسید 1396

تعرفه رسمی خدمات و آثار طراحان گرافیک ایران 1396

تعرفه انجمن گرافیک 1396

 

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران تعرفه رسمی خدمات و آثار طراحان گرافیک ایران 1395 را با قیمت های پایه منتشر کرد.
این انجمن هر ساله تعرفه های جدید را به صورت پایه برای اعضا تدوین می نماید. البته پذیرش در انجمن صنفی طراحان گرافیک دانش و ضوابط خاصی دارد.

شرايط عضويت در انجمن صنفی کارفرمايی طراحان گرافيک ايران:

 • داشتن تابعيت جمهوری اسلامی ايران
 • داشتن حداقل ۲۵ سال سن تمام
 • داشتن حداقل ۲٠ نمونه کار منتشر شده اعم از کارهای چاپی، مولتی مدیا و وب، تیتراژ فیلم، طراحی غرفه‌های نمایشگاهی و تبلیغات محیطی سه بعدی و دو بعدی و … هر کاری که در حیطه گرافیک و دیزاین و طراحی تبلیغات قرار می‌گیرد که اسم و امضاء طراح در آن به ثبت رسيده باشد. در غير اينصورت از شرکت مقابل (سفارش دهنده) نامه تاييديه آورده شود (روی سربرگ شرکت، با ذکر نمودن عنوان کار طراحی شده که به مهر و امضاء مدير عامل شرکت سفارش دهنده رسيده باشد.) همچنین داشتن مقاله ، تالیف یا ترجمه منتشر شده درحوزه گرافیک، پس از تایید کمیته‌ی عضوگیری، می‌تواند به عنوان یکی از بیست نمونه کار به حساب آید.
 • دريافت و تکميل فرم تقاضای عضويت و فرم پرسشنامه حرفهای
 • امضاء سه نفر از اعضاء انجمن در فرم تقاضای عضويت به عنوان معرف

در تاریخچه انجمن چنین آمده است:
آن چه می‌توان طراحی گرافیک نامید، بیش از یكصد سال پیش به صورت روزنامه و مطبوعات، تصویرگری در نشریات ادواری، اعلامیه و پوسترهای سیاسی و مردمی در ایران ظاهرشد، اما طراحی گرافیک نزدیك به هفتاد سال پیش بود كه معنی امروزی خود را به شكل آگهی تجاری، مطبوعاتی، تمبر، اسناد رسمی بانكی و اداری، انواع پوستر به ویژه پوسترهای تئاتر و سینما پیدا كرد.
طراحی گرافیك نوین ایران با قدمتی هفتاد ساله جوان تلقی می‌شود. انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران كوشش می‌كند تا در حد توان خود، به بهترین روش، اهمیت حرفه‌ی‌ طراحی گرافیك ایران را به جامعه‌ی خود و جهان بشناساند.
جهت دریافت تعرفه رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تعرفه انجمن گرافیک 1396

جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن صنفی به نشانی graphiciran.com مراجعه فرمایید.

 

 

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور